Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
RoHS RoHS Dongguan BST Testing Co.,Ltd Aux cable 2017-08-19 ~ Đã xác minh
CE CE Shenzhen BST Technology Co.,Ltd usb cable 2017-07-26 ~ Đã xác minh
CE CE Shenzhen BST Technology Co.,Ltd hdmi cable 2017-07-26 ~ Đã xác minh
CE CE Shenzhen BST Technology Co.,Ltd banana plug BFA banana plug Y banana plug pin banana plug 2017-07-26 ~ Đã xác minh
CE CE Shenzhen BST Technology Co.,Ltd Aux cable 2017-08-24 ~ Đã xác minh
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
HDMI 26292 HDMI Consumer Electronics>>Commonly Used Accessories & Parts>>Cable>>Audio & Video Cables 2021-03-14 ~ 2022-03-14 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này